สินค้าโรงงานล้างสต็อค ราคาพิเศษเคลียร์โกดังสินค้า จำนวนกำจัด หมดแล้วหมดเลย สินค้ามือ 1 คุณ สนใจติดต่อสอบถามได้แล้วที่ pdthailand.com

product-01
สินค้าชื่อ: Soldering
No: 900M-T-2C/ 900M-T-3C/ 900M-T-B / 900M-T-I
Made by Japan
ราคาปกติ:  67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-01
สินค้าชื่อ Soldering
No. 900M-T-S3
Made by Japan
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-01
สินค้าชื่อ: Soldering
No: 200-2CF
Made by Japan
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-04
สินค้าชื่อ Soldering
No. 900L-T-3.2D
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-04
สินค้าชื่อ: Soldering
No. 900M-T-K
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-04
สินค้าชื่อ Soldering
No. 900L-T-5C
Made by Japan
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-04
สินค้าชื่อ Soldering
No. 900L-T-1.6D
ราคาปกติ: 67
ราคาโปรโมชั่น: 54

product-l-01
สินค้าชื่อ Soldering
No. BB6
Made byJapan
ราคาปกติ: 85
ราคาโปรโมชั่น: 67

product-l-01
สินค้าชื่อ: Screw Bits
No. T4(1/4×75)
ราคาปกติ: 60
ราคาโปรโมชั่น: 45

product-04
สินค้าชื่อ Screw Bits
No. 1/4x2x100 (13mm)
ราคาปกติ: 60
ราคาโปรโมชั่น: 45

product-04
สินค้าชื่อ Screw Bits
No. T4 (1/4×150)
ราคาปกติ: 75
ราคาโปรโมชั่น: 50

product-04
สินค้าชื่อ: Screw Bits
No. H1/4*75L*5.0*H4
Made in Japan
ราคาปกติ: 60
ราคาโปรโมชั่น: 45

product-04
สินค้าชื่อ Soldering
No. H1/4*150L*5.0 0*H4
Made in Japan
ราคาปกติ: 75
ราคาโปรโมชั่น: 50

product-04
สินค้าชื่อ: Soldering
No. T12-KU/ T12-L / T12-J02 / T12-D24/ T12-D16
ราคาปกติ: 380
ราคาโปรโมชั่น: 250

product-04
สินค้าชื่อ: Air Screwdriver
Model 308
Capacity 6-8mm
Length 210mm

product-04
สินค้าชื่อ: Air Screwdriver
Model 306
Capacity 6-8mm
Length 210mm

product-04
สินค้าชื่อ: Air Screwdriver
Model 4H
Capacity 4-5mm
Length 190mm

product-04
สินค้าชื่อ: Spring Balancer
Model MCT-602

product-04
สินค้าชื่อ: Spring Balancer
Model MCT-602 B